Pemberlakuan Peraturan Pelaksanaan

Sumber/Pasal:

Pasal 34 UU No. 10 Tahun 1994

Peraturan pelaksanaan di bidang Pajak Penghasilan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Powered by BetterDocs

Kantor Kami