Pengertian Perkumpulan

A. Pengertian Perkumpulan

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. 

Sumber/Pasal:
Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2016
Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. 

Powered by BetterDocs

Kantor Kami