A. Organ Yayasan

a. Pembina
b. Pengurus
c. Pengawas

Sumber/Pasal
Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2001
Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas

Powered by BetterDocs

Kantor Kami